U bent nu hier:

Medisch management in het ziekenhuis

Ook medisch specialisten worden meer en meer belast met managementtaken. Taken waar u niet voor bent opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben voor de uitoefening van uw vak. De werkdruk neemt toe en het plezier mogelijk af. Om ook als manager adequaat te presteren zijn een heldere visie en een optimaal gestructureerde maatschap noodzakelijk, maar ook een goed verlopende samenwerking. Deze leergang is volledig toegespitst op de medisch specialist met managementtaken en bestaat uit onderstaande modules.
In 2013 wordt nog gewerkt met een iets andere opbouw dan hieronder beschreven maar de inhoud is (vrijwel) gelijk.

• Strategie en beleid
De veranderingen in de gezondheidszorg in Nederland gaan razendsnel. Maar welke ontwikkelingen zijn een kans en waarop moet u actie ondernemen? In deze module leert u beleid te maken, visie te ontwikkelen, kansen te vertalen naar doelstellingen en concrete acties te formuleren.

• Leidinggeven en samenwerken
Omzichtig of impliciet managen is gemeengoed. De kunst van goed leidinggeven is verwachtingen duidelijk maken. Wat wenst u van uw collega’s en andersom. We besteden aandacht aan een heldere structuur en prettige werksfeer waarbij openheid, ondersteuning en elkaar op constructieve wijze aanspreken kernbegrippen zijn.

• Organisatie van ziekenhuis en vakgroep
In deze module krijgt u meer inzicht in de (machts)verhoudingen in uw ziekenhuis. Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende organisatievormen? Wat is de rol en de positie van de medische staf? Hoe organiseer je de verhouding tussen de vakgroep en het ziekenhuis zo effectief mogelijk? Hoe optimaliseer je het functioneren van de maatschap? 

• Kwaliteit, veiligheid en logistiek
Deze dag staan de bedrijfsprocessen centraal. Hoe werkt u aan een continue verbetering van kwaliteit en veiligheid? Hoe optimaliseert u de stroom van patiënten door het ziekenhuis?

• Personeelsbeleid
We bespreken in deze module een aantal aspecten van personeelsbeleid: werving en selectie, verschillende typen gesprekken, instroom, doorstroom, uitstroom en de juridische aspecten. Welke betrokkenheid moet de maatschap/vakgroep hebben bij het personeelsbeleid van de afdeling?

• Financiën
's Ochtends bespreken we de wijze waarop de zorg gefinancierd wordt, de actuele ontwikkelingen daarin en hoe medische staf en ziekenhuis hierop kunnen inspelen. 's Middags bespreken we de bedrijfseconomische besturing van het ziekenhuis en de rol van de medische staf daarin. 

• Timemanagement en vergadertechniek
We besteden aandacht aan manieren om efficiënter met uw eigen tijd om te gaan en efficiënter en effectiever te vergaderen. U krijgt in de loop van de dag een groot aantal praktische tips om hier beter mee om te gaan.

• Marketing en communicatie
Besproken wordt aan welke eisen goede marketing moet voldoen? Hoe kom je tot een goede analyse van je marktpositie en welke consequenties heeft dat voor de samenstelling van het portfolio? In het middaggedeelte staat klantgerichtheid en bejegening centraal. Daarbij kijken we vooral naar de praktische invulling daarvan.

• Onderhandelen
Goede onderhandelingsvaardigheden vormen belangrijk gereedschap voor iedere medisch specialist. Hoe bereikt u wat u wilt zonder de relatie met anderen te schaden? In deze module leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen. Waarom zijn sommige situaties lastig en hoe kunt u een gesprek sturen? 

"Ik heb inzicht gekregen in het verschil tussen managen en medisch handelen. Hoe moet ik reageren om zaken voor elkaar te krijgen." - Arend Arends, klinisch geriater

» Lees wat eerdere deelnemers van deze cursus vinden


Doelgroep
(Aankomend) medisch managers in ziekenhuizen en GGZ-instellingen en (aankomend) voorzitters/bestuursleden van vakgroepen en maatschappen. En elke geïnteresseerde specialist. 

Aantal deelnemers
8 tot 12

Duur

9 dagen
Extra studiebelasting inzake voorbereidingstijd en huiswerk: 8 uur leestijd en huiswerk.

Plaats en data
Omgeving Utrecht.

 • Voorjaar 2014: (woensdag) 21 mei, 18 juni, 25 juni, 10 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 12 november, 3 december 2014.
 • Najaar 2014: (donderdag) 18 september, 16 oktober, 13 november, 4 december, 22 januari 2015, 19 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei

Cursusprijs 

Leden OMS/LAD (of NVZA) én VvAA: € 3750,- / niet-leden: € 4250,- (voor de korting zijn beide lidmaatschappen vereist)

Trainers
De cursus wordt gegeven door een team van docenten.

Accreditatiepunten
ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) : 40 punten
Ziekenhuisapothekers : in aanvraag

» Download de brochure Medisch Management in het Ziekenhuis

Ga naar het inschrijfformulier


Ervaring met deze cursus van:

  Petra-Marije Greidanus

  Petra-Marije Greidanus Over de cursus Medisch management in het ziekenhuis: "Goed doordacht. Alle onderdelen die er in horen te zitten, kwamen ruimschoots aan bod." »»


  Jennifer Korporaal

  Jennifer Korporaal Medisch management in het ziekenhuis
  'De negendaagse cursus bood veel praktische managementondersteuning, bijvoorbeeld in het opstellen van een vakgroepconvenant.' »»


  Willem de Vries

  Willem de Vries Medisch management in het ziekenhuis
  "De deelnemers hebben verschillende achtergronden, maar in gesprekken blijkt toch dat je tegen dezelfde dingen aanloopt." »»


  Arend Arends

  Arend Arends Cursus Medisch management in het ziekenhuis
  "De cursus geeft een soort overview, maar is wel zodanig diepgaand dat je er echt wat aan hebt" »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd